Your browser does not support JavaScript, page could not be displayed! Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľ školy: Roman Zima DiS. art. hudobný odbor – keyboard (Vrbové)
zástupca riad. školy: PaedDr. Petra Cmarková Breče DiS. art. hudobný odbor – spev (Vrbové)

Učitelia hudobného odboru

Mgr. art. Andrej Barinec ArtD. dychové nástroje drevené, keyboard (Chtelnica, Krakovany, Malženice, CSŠ Piešťany, Veselé)
Daniela Grančarov klavír (Vrbové)
Lina Gugová akordeón, keyboard, spev, hudobná náuka, korepetície v TO (Vrbové, Veselé)
Mgr. Katarína Juríková spev, klavír, hudobná náuka (Chtelnica, Malženice)
Mgr. art. Michaela Kaločai husle (Vrbové)
Matúš Klčo dychové nástroje drevené, keyboard, hudobná náuka (Vrbové)
Bc. Dana Kubalová spev, klavír, hudobná náuka (Vrbové)
Miroslav Kubica gitara (Vrbové, Malženice)
Ivan Miškerník dychové nástroje plechové, keyboard, hudobná náuka (Vrbové, Dolný Lopašov, Krakovany, Moravany nad Váhom)
Mgr. art. Soňa Piovarčiová klavír, korepetície v TO, HO (Vrbové)
Lukáš Slabý DiS. art. bicie nástroje, keyboard, hudobná náuka (Vrbové, Chtelnica, Malženice)
Tomáš Slabý DiS. art. gitara (Chtelnica)
Jozef Srogončík gitara (Vrbové, Malženice, Ostrov)
Bc. Lenka Záhorcová spev (Vrbové, Chtelnica)

Učitelia výtvarného odboru

Ivana Dubcová (Dechtice, Chtelnica, Trebatice, Veľké Kostoľany)
Matej Slabý DiS. art. Vedúci výtvarného oddelenia (Chtelnica, Dolný Lopašov)
Jozef Vrbovský (Vrbové, Krakovany)

Učitelia tanečného odboru

Mgr. Zuzana Snohová (Vrbové, Chtelnica, Veľké Kostoľany)
Radka Šulovská (Vrbové, Dolný Lopašov, Veselé)
Bc. Michaela Urbanová (Vrbové, Krakovany, Moravany nad Váhom)

Učitelia odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Miroslav Guga (Vrbové, CSŠ Piešťany)
Matej Slabý DiS. art. (Chtelnica)

Učitelia literárno-dramatického odboru

Daniela Piscová (Krakovany)

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Zetochová ekonómka
Gabriela Molnárová mzdová zamestnankyňa
Dominik Stacho školník
Katarína Vagovičová upratovačka