Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory

Školné

Žiaci I. , II. stupňa a Štúdium pre dospelých do 25 rokov:

Platí sa za obdobie:

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov:

Platí sa mesačne.