Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory
Na štúdium k šk. roku 2018/2019 sa prijímajú len žiaci narodení do 31.12.2012
Prijímacie skúšky pokračujú od 3.9.2018 do 12.9.2018 každý deň od 13:00 - 17:00 hod.
Podmienka prijatia je vyplnená a podpísaná prihláška spolu s čestným prehlásením pre zber údajov
Žiak môže navštevovať súčasne jeden individuálny (hudobný) a jeden skupinový odbor (výtvarný, tanečný, OAMT, LDO)
Pri záujme o štúdium viacerých odborov súčasne je vhodné oboznámiť sa s rozdielnou výškou mesačnej úhrady - školného uvedeného vo všeobecných informáciách o školnom
Novinky
Multimediálny odbor
3D tlač

22.05.2018

3D tlač

V novom školskom roku 2018/2019 sa pustíme do 3D tlače

+ viac